رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه به وقت محلی وارد فرودگاه پکن شد
۰۰:۱۲