فیلم منتشرنشده از افطاری در حضور رهبر انقلاب در بیت رهبری
00:36