درس ریحان از کتاب شیوه سنتور نوازی - اجرای نت
۰۲:۱۶