سرفه‌های رییس جمهور برزیل پس از مثبت‌شدن تست کرونای معاونانش
۰۰:۱۸