لحظه تشنج شدید فرد مبتلا به ویروس خطرناکی که این روزها به جان مردم چین افتاده است
۰۲:۱۹