چقدر سرمایه لازمه تا مغازه نصب و فروش سیستم صوتی خودرو بزنیم؟
۱۴:۲۰