بمب خلاء چیست و چگونه عمل می کند؟/ مشاهده پرتابگر بمب های خلاء روسیه در اوکراین
۰۰:۲۰