علت معلولیت روح الله رستمی قهرمان وزنه برداری
۰۱:۳۶