کارشناسی فنی و رنگ فیدلیتی - این هم مشکلات رنگ کم نداره !!
۰۷:۵۶