Skip to main content
شاید لحظه ی گناه، مرگ به سراغت بیاد کمی فکرکن...

شاید لحظه ی گناه، مرگ به سراغت بیاد کمی فکرکن...

نکند حفظ علی بر همگان عار شود/ نکند حق علی در عمل انکار شود.. خدایا،هر کس به غیر تو راضی شد از هر چیز محروم شد و هر که روى طلب از تو گردانید زیانکار گردید ...

KEEP CALM and...
00:02
KEEP CALM and...
۳ سال پیش