فلامک ماشین

فلامک ماشین

عملکرد جارو یا مکنده صنعتی ۰۰:۳۹
۵۳ بازدید ۴ روز پیش
موکت شوی و مبل شوی فلامک ماشین ۰۰:۳۲
۴۹ بازدید ۱۵ روز پیش
تست مکنده صنعتی شرکت فلامک ماشین ۰۰:۳۷
۴۶ بازدید ۱۵ روز پیش
نحوه عملکرد دستگاه اسکرابر در مراکز خرید ۰۰:۴۳
عملکرد جاروبرقی صنعتی یا مکنده صنعتی ۰۰:۴۶
دستگاه اسکرابر در استادیوم ۰۰:۴۰
۴۹ بازدید ۲۲ روز پیش
کاربرد اسکرابر در آشپزخانه های صنعتی ۰۰:۳۶
جمع آوری مواد پودری  با مکنده صنعتی ۰۰:۴۰
واتر جت فوق فشار قوی صنعتی ۰۰:۵۰
۵۲ بازدید ۱ ماه پیش
ضد عفونی مدارس با دستگاه اسکرابر ۰۰:۳۷
جرم زدایی از سطوح  با فشار آب ۰۰:۴۶
۴۶ بازدید ۲ ماه پیش
کاربرد زمینشوی صنعتی در سازمان ها ۰۰:۴۵
شستشوی بدنه هواپیما ۰۰:۵۰
۵۶ بازدید ۲ ماه پیش
نظافت کف فرودگاهها و آشیانه های پرواز ۰۰:۳۸
دستگاه نظافت پله برقی شرکت فلامک ماشین ۰۰:۴۵
عملکرد دستگاه اسکرابر دستی فلامک ماشن ۰۰:۳۷
اسکرابر سرنشین دار مدل  CT80 ۰۱:۲۹
۲۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
جاروی صنعتی, زمین شوی ۰۰:۵۶
۷۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
CT 110 BT 70.85 -  مجتمع تجاری اپال ۰۰:۳۳
۶۸ بازدید ۱۲ ماه پیش
اسکرابر(زمین شور) ct30 c45 ۰۰:۳۹
۵۷ بازدید پارسال
جاروبرقی صنعتی-مکنده صنعتی-نظافت صنعتی ۰۱:۰۴
جاروبرقی صنعتی-مکنده صنعتی-نظافت صنعتی ۰۱:۰۴