Skip to main content
(Hasti (S.P Mix

(Hasti (S.P Mix

سلام.هستی(s.p) هستم امیدوارم از میکسهام لذت ببرید. ***در هیاهوی زندگی دریافتم چه دویدن ها که فقط پاهایم را از من گرفت،در حالی که گویی ایستاده بودم چه غصه ها که موهایم را سپید کرد،در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود در یافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود و اگر نه نمی شود .....***