آموزشکده روانشناسی خودبیداری

آموزشکده روانشناسی خودبیداری

ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه نیست ۱۱:۰۹
گاهی وقتا بی محلی کنید. ۰۲:۱۳
۴۷ بازدید ۱ ماه پیش
برای موفقیت لازم نیست نگران باشیم ۰۱:۳۸
لازم نیست همیشه شاد باشیم. ۰۱:۳۰
۵۸ بازدید ۱ ماه پیش
اختلال شخصیت افسرده ۰۷:۲۷
۶۰ بازدید ۲ ماه پیش
اختلال شخصیت وابسته ۰۶:۳۷
۷۱ بازدید ۲ ماه پیش
اختلال شخصیت اجتنابی ۰۷:۳۲
۶۸ بازدید ۲ ماه پیش
نظریه های جنسی فروید- جلسه چهارم ۳۱:۴۹
فروید که بود و چه گفت ۱۸:۴۸
۷۳ بازدید ۳ ماه پیش
فروید که بود و چه گفت ۲۱:۰۵
۸۳ بازدید ۳ ماه پیش
در روان ما چه خبر است؟ ۰۶:۱۷
۸۲ بازدید ۳ ماه پیش
اختلال شخصیت هیستریونیک و یا نمایشی ۰۶:۰۵
اختلال شخصیت مرزی یا طوفانی ۰۶:۰۰
۵۴ بازدید ۴ ماه پیش
اختلال شخصیت ضد اجتماعی ۰۷:۵۷
۶۸ بازدید ۴ ماه پیش
شخصیت پارانوئید ۰۵:۲۱
۶۷ بازدید ۵ ماه پیش
فرزندان می بینند فرزندان یاد می گیرند ۰۲:۴۱
ارسطو رضایی (روانشناس بالینی) ۰۱:۲۸
۹۶ بازدید ۵ ماه پیش
آشنایی با فلسفه برتراند راسل ۲۰:۳۰
۷۶ بازدید ۵ ماه پیش
دوست ندارم با آدما رابطه داشته باشم ۰۳:۴۳
عشق از دست رفته بر نمیکردد ۰۲:۰۷
۷۳ بازدید ۵ ماه پیش
نقش دهن بینی در ازدواج و مجردی ۰۳:۰۷
۵۹ بازدید ۵ ماه پیش
دنیای بدی شده، هر کسی به فکر خودش است ۰۴:۲۴
اگر مجردید،،احساس بی ارزشی نکنید ۰۳:۵۴
لطفا به خاطر بچه هایتان جدا بشوید ۰۴:۱۸
یک رابطه خوب نیاز به مواظبت دائم ندارد ۰۲:۲۴
من نمی توانم احساساتم را نشان بدهم ۰۸:۰۰
لازم نیست زوجین بهترین دوست هم باشند ۰۳:۲۵
شناسایی امکان طلاق در 5 دقیقه ۰۲:۵۵
۶۶ بازدید ۶ ماه پیش
ارکتایپ آرتمیس ۱۳:۳۸
۷۵ بازدید پارسال
ارکتایپ آتنا ۲۲:۰۹
۲۶۷ بازدید پارسال
ارکتایپ آفرودیت ۲۸:۵۱
۳۳۱ بازدید پارسال
جهان حول محور ما میچرخد ۱۱:۰۳
۶۵ بازدید پارسال