Skip to main content
کردی زاده

کردی زاده

من سعید کردی زاده، کارشناس ارشد مکانیک هستم. در این وب‌سایت قصد دارم تجربیاتم را در زمینه نیروگاه، با شما به اشتراک بگذارم. www.kordizade.com