Skip to main content

پخش زنده جام جهانی 2018 روسیهجدول زمان بندی مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه


بازی نهایی
۲۴ تیر ۱۳۹۷
۱۹:۳۰

09:25
بازی نهایی
فرانسه
۴

کرواسی
۲

بازی رده بندی
۲۳ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰

04:58
بازی رده بندی
بلژیک
۲

انگلیس
۰

نیمه نهایی
۱۹ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

05:26
نیمه نهایی
فرانسه
۱

بلژیک
۰

۲۰ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

07:32
نیمه نهایی
کرواسی
۲

انگلیس
۱

یک چهارم نهایی
۱۵ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰

03:42
یک چهارم نهایی
اروگوئه
۰

فرانسه
۲

۱۵ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

07:07
یک چهارم نهایی
برزیل
۱

بلژیک
۲

۱۶ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰

04:19
یک چهارم نهایی
سوئد
۰

انگلیس
۲

۱۶ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

09:06
یک چهارم نهایی
روسیه
(۳) ۲

کرواسی
(۴) ۲

یک هشتم نهایی
۹ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰

08:41
یک هشتم نهایی
فرانسه
۴

آرژانتین
۳

۹ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

06:20
یک هشتم نهایی
اروگوئه
۲

پرتغال
۱

۱۰ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰

07:31
یک هشتم نهایی
اسپانیا
(۳) ۱

روسیه
(۴) ۱

۱۰ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

09:42
یک هشتم نهایی
کرواسی
(۳) ۱

دانمارک
(۲) ۱

۱۱ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰

05:04
یک هشتم نهایی
برزیل
۲

مکزیک
۰

۱۱ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

08:10
یک هشتم نهایی
بلژیک
۳

ژاپن
۲

۱۲ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰

06:13
یک هشتم نهایی
سوئد
۱

سوئیس
۰

۱۲ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

08:14
یک هشتم نهایی
کلمبیا
(۳) ۱

انگلیس
(۴) ۱

بازی های گروهی
۲۴ خرداد ۱۳۹۷
۱۹:۳۰

02:07
گروه
A
روسیه
۵

عربستان
۰

۲۵ خرداد ۱۳۹۷
۱۶:۳۰

02:07
گروه
A
مصر
۰

اروگوئه
۱

۲۵ خرداد ۱۳۹۷
۱۹:۳۰

02:12
گروه
B
مراکش
۰

ایران
۱

۲۵ خرداد ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

02:07
گروه
B
پرتغال
۳

اسپانیا
۳

۲۶ خرداد ۱۳۹۷
۱۴:۳۰

02:07
گروه
C
فرانسه
۲

استرالیا
۱

۲۶ خرداد ۱۳۹۷
۱۷:۳۰

02:07
گروه
D
آرژانتین
۱

ایسلند
۱

۲۶ خرداد ۱۳۹۷
۲۰:۳۰

02:29
گروه
C
پرو
۰

دانمارک
۱

۲۶ خرداد ۱۳۹۷
۲۳:۳۰

04:11
گروه
D
کرواسی
۲

نیجریه
۰

۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۱۶:۳۰

05:25
گروه
E
کاستاریکا
۰

صربستان
۱

۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۱۹:۳۰

07:45
گروه
F
آلمان
۰

مکزیک
۱

۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

05:54
گروه
E
برزیل
۱

سوئیس
۱

۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۱۶:۳۰

03:59
گروه
F
سوئد
۱

کره جنوبی
۰

۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۱۹:۳۰

04:45
گروه
G
بلژیک
۳

پاناما
۰

۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

10:00
گروه
G
تونس
۱

انگلیس
۲

۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۱۶:۳۰

04:46
گروه
H
کلمبیا
۱

ژاپن
۲

۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۱۹:۳۰

05:49
گروه
H
لهستان
۱

سنگال
۲

۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

10:38
گروه
A
روسیه
۳

مصر
۱

۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۱۶:۳۰

05:10
گروه
B
پرتغال
۱

مراکش
۰

۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۱۹:۳۰

03:15
گروه
A
اروگوئه
۱

عربستان
۰

۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

08:48
گروه
B
ایران
۰

اسپانیا
۱

۳۱ خرداد ۱۳۹۷
۱۶:۳۰

05:29
گروه
C
دانمارک
۱

استرالیا
۱

۳۱ خرداد ۱۳۹۷
۱۹:۳۰

04:47
گروه
C
فرانسه
۱

پرو
۰

۳۱ خرداد ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

06:31
گروه
D
آرژانتین
۰

کرواسی
۳

۱ تیر ۱۳۹۷
۱۶:۳۰

08:43
گروه
E
برزیل
۲

کاستاریکا
۰

۱ تیر ۱۳۹۷
۱۹:۳۰

06:42
گروه
D
نیجریه
۲

ایسلند
۰

۱ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

05:37
گروه
E
صربستان
۱

سوئیس
۲

۲ تیر ۱۳۹۷
۱۶:۳۰

09:07
گروه
G
بلژیک
۵

تونس
۲

۲ تیر ۱۳۹۷
۱۹:۳۰

05:58
گروه
F
کره جنوبی
۱

مکزیک
۲

۲ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

09:15
گروه
F
آلمان
۲

سوئد
۱

۳ تیر ۱۳۹۷
۱۶:۳۰

07:35
گروه
G
انگلیس
۶

پاناما
۱

۳ تیر ۱۳۹۷
۱۹:۳۰

06:19
گروه
H
ژاپن
۲

سنگال
۲

۳ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

04:51
گروه
H
لهستان
۰

کلمبیا
۳

۴ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰

06:17
گروه
A
عربستان
۲

مصر
۱

۴ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰

05:03
گروه
A
اروگوئه
۳

روسیه
۰

۴ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

09:20
گروه
B
ایران
۱

پرتغال
۱

۴ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

06:51
گروه
B
اسپانیا
۲

مراکش
۲

۵ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰

04:03
گروه
C
استرالیا
۰

پرو
۲

۵ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰

03:11
گروه
C
دانمارک
۰

فرانسه
۰

۵ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

07:01
گروه
D
نیجریه
۱

آرژانتین
۲

۵ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

05:37
گروه
D
ایسلند
۱

کرواسی
۲

۶ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰

06:24
گروه
F
مکزیک
۰

سوئد
۳

۶ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰

06:31
گروه
F
کره جنوبی
۲

آلمان
۰

۶ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

05:20
گروه
E
سوئیس
۲

کاستاریکا
۲

۶ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

04:54
گروه
E
صربستان
۰

برزیل
۲

۷ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰

04:08
گروه
H
سنگال
۰

کلمبیا
۱

۷ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰

04:05
گروه
H
ژاپن
۰

لهستان
۱

۷ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

04:22
گروه
G
انگلیس
۰

بلژیک
۱

۷ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰

05:01
گروه
G
پاناما
۱

تونس
۲ویدئو های مرتبط با جام جهانی ۲۰۱۸
با قرار گرفتن در روزهای پر تب‌وتاب جام جهانی 2018 روسیه، وب‌سایت اشتراک ویدیویی نماشا ، این امکان را فراهم نموده‌است که علاقه‌مندان به فوتبال بتوانند به‌صورت زنده، بازی‌های در حال انجام فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ را در همین صفحه مشاهده نمایند.

نظرات (۳)

طلاکاران پارسال

سلام واقعا لذی بردم از گزارشتون>... مخصوصا خنده های استاد شهریار

صادق پارسال

چقد گزارشگری صمیمی و دلنشینی دارین.دمتون گرم مشتی هستین

Amir Sadeghi پارسال

ممنون خیلی خوبه که می تونیم آنلاین ببینیم