پخش زنده جام جهانی 2018 روسیه

جدول زمان بندی مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

بازی نهایی
بازی نهایی
فرانسه ۴
کرواسی ۲
۲۴ تیر ۱۳۹۷
۱۹:۳۰
09:25
بازی رده بندی
بازی رده بندی
بلژیک ۲
انگلیس ۰
۲۳ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰
04:58
نیمه نهایی
نیمه نهایی
فرانسه ۱
بلژیک ۰
۱۹ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
05:26
نیمه نهایی
کرواسی ۲
انگلیس ۱
۲۰ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
07:32
یک چهارم نهایی
یک چهارم نهایی
اروگوئه ۰
فرانسه ۲
۱۵ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰
03:42
یک چهارم نهایی
برزیل ۱
بلژیک ۲
۱۵ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
07:07
یک چهارم نهایی
سوئد ۰
انگلیس ۲
۱۶ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰
04:19
یک چهارم نهایی
روسیه (۳) ۲
کرواسی (۴) ۲
۱۶ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
09:06
یک هشتم نهایی
یک هشتم نهایی
فرانسه ۴
آرژانتین ۳
۹ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰
08:41
یک هشتم نهایی
اروگوئه ۲
پرتغال ۱
۹ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
06:20
یک هشتم نهایی
اسپانیا (۳) ۱
روسیه (۴) ۱
۱۰ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰
07:31
یک هشتم نهایی
کرواسی (۳) ۱
دانمارک (۲) ۱
۱۰ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
09:42
یک هشتم نهایی
برزیل ۲
مکزیک ۰
۱۱ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰
05:04
یک هشتم نهایی
بلژیک ۳
ژاپن ۲
۱۱ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
08:10
یک هشتم نهایی
سوئد ۱
سوئیس ۰
۱۲ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰
06:13
یک هشتم نهایی
کلمبیا (۳) ۱
انگلیس (۴) ۱
۱۲ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
08:14
بازی های گروهی
گروه
A
روسیه ۵
عربستان ۰
۲۴ خرداد ۱۳۹۷
۱۹:۳۰
02:07
گروه
A
مصر ۰
اروگوئه ۱
۲۵ خرداد ۱۳۹۷
۱۶:۳۰
02:07
گروه
B
مراکش ۰
ایران ۱
۲۵ خرداد ۱۳۹۷
۱۹:۳۰
02:12
گروه
B
پرتغال ۳
اسپانیا ۳
۲۵ خرداد ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
02:07
گروه
C
فرانسه ۲
استرالیا ۱
۲۶ خرداد ۱۳۹۷
۱۴:۳۰
02:07
گروه
D
آرژانتین ۱
ایسلند ۱
۲۶ خرداد ۱۳۹۷
۱۷:۳۰
02:07
گروه
C
پرو ۰
دانمارک ۱
۲۶ خرداد ۱۳۹۷
۲۰:۳۰
02:29
گروه
D
کرواسی ۲
نیجریه ۰
۲۶ خرداد ۱۳۹۷
۲۳:۳۰
04:11
گروه
E
کاستاریکا ۰
صربستان ۱
۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۱۶:۳۰
05:25
گروه
F
آلمان ۰
مکزیک ۱
۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۱۹:۳۰
07:45
گروه
E
برزیل ۱
سوئیس ۱
۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
05:54
گروه
F
سوئد ۱
کره جنوبی ۰
۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۱۶:۳۰
03:59
گروه
G
بلژیک ۳
پاناما ۰
۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۱۹:۳۰
04:45
گروه
G
تونس ۱
انگلیس ۲
۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
10:00
گروه
H
کلمبیا ۱
ژاپن ۲
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۱۶:۳۰
04:46
گروه
H
لهستان ۱
سنگال ۲
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۱۹:۳۰
05:49
گروه
A
روسیه ۳
مصر ۱
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
10:38
گروه
B
پرتغال ۱
مراکش ۰
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۱۶:۳۰
05:10
گروه
A
اروگوئه ۱
عربستان ۰
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۱۹:۳۰
03:15
گروه
B
ایران ۰
اسپانیا ۱
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
08:48
گروه
C
دانمارک ۱
استرالیا ۱
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
۱۶:۳۰
05:29
گروه
C
فرانسه ۱
پرو ۰
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
۱۹:۳۰
04:47
گروه
D
آرژانتین ۰
کرواسی ۳
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
06:31
گروه
E
برزیل ۲
کاستاریکا ۰
۱ تیر ۱۳۹۷
۱۶:۳۰
08:43
گروه
D
نیجریه ۲
ایسلند ۰
۱ تیر ۱۳۹۷
۱۹:۳۰
06:42
گروه
E
صربستان ۱
سوئیس ۲
۱ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
05:37
گروه
G
بلژیک ۵
تونس ۲
۲ تیر ۱۳۹۷
۱۶:۳۰
09:07
گروه
F
کره جنوبی ۱
مکزیک ۲
۲ تیر ۱۳۹۷
۱۹:۳۰
05:58
گروه
F
آلمان ۲
سوئد ۱
۲ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
09:15
گروه
G
انگلیس ۶
پاناما ۱
۳ تیر ۱۳۹۷
۱۶:۳۰
07:35
گروه
H
ژاپن ۲
سنگال ۲
۳ تیر ۱۳۹۷
۱۹:۳۰
06:19
گروه
H
لهستان ۰
کلمبیا ۳
۳ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
04:51
گروه
A
عربستان ۲
مصر ۱
۴ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰
06:17
گروه
A
اروگوئه ۳
روسیه ۰
۴ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰
05:03
گروه
B
ایران ۱
پرتغال ۱
۴ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
09:20
گروه
B
اسپانیا ۲
مراکش ۲
۴ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
06:51
گروه
C
استرالیا ۰
پرو ۲
۵ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰
04:03
گروه
C
دانمارک ۰
فرانسه ۰
۵ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰
03:11
گروه
D
نیجریه ۱
آرژانتین ۲
۵ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
07:01
گروه
D
ایسلند ۱
کرواسی ۲
۵ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
05:37
گروه
F
مکزیک ۰
سوئد ۳
۶ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰
06:24
گروه
F
کره جنوبی ۲
آلمان ۰
۶ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰
06:31
گروه
E
سوئیس ۲
کاستاریکا ۲
۶ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
05:20
گروه
E
صربستان ۰
برزیل ۲
۶ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
04:54
گروه
H
سنگال ۰
کلمبیا ۱
۷ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰
04:08
گروه
H
ژاپن ۰
لهستان ۱
۷ تیر ۱۳۹۷
۱۸:۳۰
04:05
گروه
G
انگلیس ۰
بلژیک ۱
۷ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
04:22
گروه
G
پاناما ۱
تونس ۲
۷ تیر ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
05:01


ویدئو های مرتبط با جام جهانی ۲۰۱۸


با قرار گرفتن در روزهای پر تب‌وتاب جام جهانی 2018 روسیه، وب‌سایت اشتراک ویدیویی نماشا ، این امکان را فراهم نموده‌است که علاقه‌مندان به فوتبال بتوانند به‌صورت زنده، بازی‌های در حال انجام فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ را در همین صفحه مشاهده نمایند.