Skip to main content
Mahtab.Exo Lover✌✌فنچول نما برا ظهور امام زمان(ع) صلوات

Mahtab.Exo Lover✌✌فنچول نما برا ظهور امام زمان(ع) صلوات

خدایا به داده و نداده و گرفته ات شکر که داده ات نعمت است نداده ات حکمت و گرفته ات امتحان......زندگی باید کرد!گاه با یک گل سرخ،گاه با یک دل تنگ ،گاه باید رویید در پس این باران ،گاه باید خندید بر غمی بی پایان ،لحظه هایت بی غم ،شادباشی هردم.سلام من مبینا هستم ملقب به مهتاب،مهی،فنچول و... یک کیدرامر و کیپاپرم، عاشق گروه اکسو گروهای بی تی ای و ردولوت و اینفننت و... رو هم دوست دارم. اگه دنبال میکنی تا دنبال بشی رد دنبال بزن