آکادمی مان

کانال تایید شده آکادمی مان

معرفی اپلیکیشن Map Pilot ۰۶:۴۳
معرفی اپلیکیشن  Dji GSpro ۰۷:۰۲
معرفی اپلیکیشن Dji Pilot ۰۵:۳۰
معرفی اپلیکیشن 3D Survey ۰۵:۲۲
دیوونه بازی اتوکد ۰۱:۳۰