مداد آنلاین

مداد آنلاین

ویدئوی ثبت نام نرم افزار انبارداری ۰۲:۳۸
زندگی عجیب هنرمند معروف، باب راس ۱۱:۱۱
۱۵۸ بازدید ۳ سال پیش
پکیج آموزشی پاورپوینت ۰۱:۳۹
۶۶۶ بازدید ۳ سال پیش
مستند «خسته نباشید» - کارگری در معدن ۳۹:۵۷
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل دوازدهم ۰۶:۲۹
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل دهم ۱۶:۲۸
۵,۸۶۷ بازدید ۳ سال پیش
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل نهم ۱۲:۳۰
۳۳۹ بازدید ۴ سال پیش
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل هشتم ۱۰:۰۷
۹۳۱ بازدید ۴ سال پیش
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل هفتم ۰۹:۲۵
۵۵۳ بازدید ۴ سال پیش
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل ششم - بخش دوم ۰۴:۰۶
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل ششم - بخش اول ۱۲:۱۵
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل پنجم ۱۲:۱۰
۱۹۰ بازدید ۴ سال پیش
آموزش پاورپوینت 2013 - قسمت سیزدهم ۰۶:۵۷
۱,۶۲۹ بازدید ۴ سال پیش
آموزش ویدئو فتوشاپ فصل چهارم - بخش دوم ۱۰:۰۴
آموزش پاورپوینت 2013 - جلسه دوازدهم ۰۶:۴۹
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل چهارم - بخش اول ۱۰:۰۰
آموزش پاورپوینت 2013 - قسمت یازدهم ۱۳:۲۱
۷۷۲ بازدید ۴ سال پیش
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل سوم - بخش دوم ۱۴:۳۶
آموزش پاورپوینت 2013 - قسمت دهم ۱۱:۲۲
۶۴۰ بازدید ۴ سال پیش
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل سوم - بخش اول ۱۶:۵۸
آموزش پاورپوینت 2013 - جلسه نهم ۰۹:۲۰
۷۲۶ بازدید ۴ سال پیش
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل دوم - بخش هشتم ۱۲:۱۹
آموزش پاورپوینت 2013 - قسمت هشتم ۱۰:۵۴
۸۶۳ بازدید ۴ سال پیش
مسابقه ی یلدا آنلاین ۰۰:۳۶
۱۷۵ بازدید ۴ سال پیش
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل دوم - بخش هفتم ۱۲:۵۷
آموزش پاورپوینت 2013 - قسمت هفتم ۱۰:۰۰
۷۳۹ بازدید ۴ سال پیش
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل دوم - بخش ششم ۱۸:۳۰
آموزش پاورپوینت 2013 - قسمت شش ۱۳:۰۷
۹۵ بازدید ۴ سال پیش
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل دوم - بخش پنجم ۰۷:۲۷
آموزش ویدئویی پاورپوینت 2013 - جلسه پنجم ۱۰:۱۹
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل دوم - بخش چهارم ۱۲:۰۱
آموزش پاورپوینت 2013 - قسمت چهارم ۱۵:۱۹
۱,۳۳۵ بازدید ۴ سال پیش
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل دوم - بخش سوم ۰۷:۲۹
آموزش ویدئویی پاورپوینت 2013 - قسمت سوم ۱۱:۳۳
آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل دوم- بخش دوم ۰۸:۴۲
آموزش پاورپوینت 2013 - قسمت دوم ۱۲:۰۱
۱,۵۹۰ بازدید ۴ سال پیش
آموزش فتوشاپ فصل دوم - بخش اول ۰۹:۳۷
۴۹۷ بازدید ۴ سال پیش
آموزش ویدئویی پاورپوینت 2013 ۰۱:۲۷
۳,۷۵۱ بازدید ۴ سال پیش
آموزش فتوشاپ Cs6 - فصل اول کلیات ۰۹:۳۴
۱,۲۸۴ بازدید ۴ سال پیش
آموزش ویدئویی فتوشاپ cs6 ۰۲:۱۹
۱۸۰ بازدید ۴ سال پیش