آموزشگاه موسیقی ملودی

کانال تایید شده آموزشگاه موسیقی ملودی

آموزش سه تار کرج آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۲:۰۰
کلاس دف در کرج - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۰:۳۵
آموزش دف در کرج زیر نظر هانیه گل محمدی ۰۰:۳۲
آموزش سه تار در کرج ۰۳:۱۹
۶۳ بازدید ۳ ماه پیش
آموزش دف در کرج - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۰:۴۹
آموزش تنبک در کرج - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۳:۳۸
آموزش تار در کرج 2 - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۴:۱۳
آموزش تار در کرج ۰۵:۵۵
۱۲۷ بازدید ۴ ماه پیش
آموزش تار در کرج - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۶:۰۷
آموزش یوکللی کرج آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۳:۱۰
آموزش ویولن در کرج ۰۳:۴۰
۱۴۳ بازدید ۸ ماه پیش
آموزش تنبور کرج – آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۴:۱۵
اوشین - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۱:۰۵
۱۰۵ بازدید ۸ ماه پیش
آموزش آواز در کرج ۰۱:۰۰
۸۶ بازدید ۸ ماه پیش
آموزش نی کرج - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۱:۰۰
آموزش گیتار الکتریک کرج 3- nothing else matters ۰۰:۳۲
آهنگ فوتبالیست ها - آموزش گیتار در کرج ۰۱:۰۴