مدیر فروش

مدیر فروش

3 مهارت مهم در فروش ۱۸:۳۵
ایده کارآفرینی ۰۰:۵۵
استیو جابز ۱۵:۰۴
۴ سال پیش
عملکرد زیاد ۰۴:۴۴
۴ سال پیش
دوره جامع آموزش سئو ۰۳:۵۸