Skip to main content
samira:) کاش باور کنیم یکی از بزرگ ترین نیکی ها آزار ندادن یکدگیر است :)

samira:) کاش باور کنیم یکی از بزرگ ترین نیکی ها آزار ندادن یکدگیر است :)

آن خدایی که تو بزرگش خواندی بخدا مثل تو تنهاست بخند:)