امید شریف مهر

امید شریف مهر

شرایط تخفیف دوره ۰۱:۵۷
چرا ببینم - پیش نیاز ۰۵:۱۴
نقشه راه اندروید؟ ۱۱:۳۵
روش‌های کسب درآمد؟ ۱۳:۰۳
سرفصل‌های دوره ۰۲:۴۹
پیش نیاز ورود به دوره ۰۹:۰۱
حل تمرینات ۱۲:۴۱
۱ ماه پیش
عملگر منطقی ۰۵:۴۱
۱ ماه پیش
گرفتن ورودی Readline ۱۲:۴۹
If و Else تودرتو ۰۶:۲۴
۱ ماه پیش
دستور Else If ۰۴:۲۰
۱ ماه پیش
دستور If و Else ۱۱:۲۳
۱ ماه پیش
عملگرهای رابطه‌ای ۰۸:۴۲
عملگرهای منطقی ۰۲:۲۸
عملگرهای ریاضی ۱۲:۳۰
عملگر چیست؟ ۰۳:۲۷
۱ ماه پیش
تفاوت var و val ۱۱:۵۴
۱ ماه پیش
برسی نوع داده Boolean ۰۴:۱۰
برسی نوع داده Int ۰۷:۳۷
ساخت پروژه مجدد ۰۳:۵۱
نصب ۱۶:۵۱
۱ ماه پیش
دانلود ابزار ۰۵:۲۵
۱ ماه پیش
IDE و کامپایلر ۰۵:۲۱
۱ ماه پیش
زبان سطح بالا و پایین ۰۳:۵۵
الگوریتم و فلوچارت ۱۱:۲۲
برنامه نویسی چیست ۰۵:۵۹