Skip to main content
♚::  / Λευκός διάβολος/::♔

♚:: / Λευκός διάβολος/::♔

او که در جنگ با شیطان است به گوش باشد،که مبادا خود اودر این راه به شیطان مبدل گردد، زیرا وقتی که به پرتگاه می نگری،پرتگاه نیز به تو چشم می دوزد

جواب چالش
00:30
جواب چالش
۲۱ روز پیش

Nightcore - Battlefield
03:45
Nightcore - Battlefield
۲۲ روز پیش

AMV fullmetal
03:53
AMV fullmetal
۲۷ روز پیش
Dazai Osamu - ET [AMV]
01:06
Dazai Osamu - ET [AMV]
۲۸ روز پیش

AM dazai osamu
02:49
AM dazai osamu
۲۸ روز پیش

Nightcore monster
03:12
Nightcore monster
۱ ماه پیش

Nightcore
03:05
Nightcore
۱ ماه پیش
Night core
03:47
Night core
۲ ماه پیش

بلیچ قسمت 42
20:00
بلیچ قسمت 42
۲ ماه پیش

Avengers)AMV  MARVEL)
00:45
Avengers)AMV MARVEL)
۷ ماه پیش