Skip to main content
رسام الکترونیک

رسام الکترونیک

گروه فنی و مهندسی رسام الکترونیک حوزه فعالیت: برق و الکترونیک صنعتی رسته: اتوماسیون چند منظوره و همه منظوره گروه فنی و مهندسی رسام از سال 1389 کار خود را در زمینه اتوماسیون های صنعتی و اداری، مانند ساخت سیستم های نوبت دهی، انکوباتور،کنترل از راه دور ، BMS و … آغاز کرده ، و در نهایت از سال 1395 در قالب یک شرکت فناور با نام پردازش داده رسام ماروس (سهامی خاص)، فعالیت خود را به صورت رسمی ادامه داده است. آدرس دفتر: نیشابور- انتهای بلوار پژوهش- مرکز رشد فناوری نیشابور www.rasamelec.ir