فالوو کنید♡ ۰۰:۰۷
۱۷ بازدید ۱ ماه پیش
♡مردی متفاوت ۰۰:۰۰
۱۹۱ بازدید پارسال
♡فقط به خدا بسپار ۰۰:۰۱
۱۲۳ بازدید پارسال
♡اطلاعات لطفا ۰۰:۰۱
۸۸ بازدید پارسال
♡لبخند خدا ۰۰:۰۰
۳۲ بازدید پارسال
♡مشکلات با ربط! ۰۰:۰۰
۴۱ بازدید پارسال
♡یادت هست ک خدا... ۰۰:۰۰
۳۴ بازدید پارسال
♡این زندگی روزی به پایان خواهد رسید ۰۰:۰۱
♡درخشش های کاذب ۰۰:۰۰
۲۷ بازدید پارسال
♡مصاحبه با خدا ۰۰:۰۰
۴۸ بازدید پارسال
♡ به نام انسانیت ۰۰:۰۱
۱۹ بازدید پارسال
♡پنج دقیقه بیشتر ۰۰:۰۰
۴۶ بازدید پارسال
♡عمل,همراه با علم ۰۰:۰۰
۱۳ بازدید پارسال
♡دختری با روح بزرگ ۰۰:۰۰
۳۶ بازدید پارسال
♡یکی از بستگان خدا ۰۰:۰۱
۹ بازدید پارسال
♡کیفیت ۰۰:۰۱
۱۲ بازدید پارسال
♡ب خداوندی ک ایمان داریم ۰۰:۰۰
۱۴ بازدید پارسال
♡ناامید نشو! ۰۰:۰۱
۲۲ بازدید پارسال
♡باور و تجدید حیات ۰۰:۰۰
۱۳ بازدید پارسال
♡مخترع کم توقع! ۰۰:۰۰
۹ بازدید پارسال
♡راه و رسم عاشقی ۰۰:۰۱
۱۳ بازدید پارسال
♡ایمان...جرعت...سرسختی...! ۰۰:۰۱
۱۲ بازدید پارسال
♡پسر فداکار ۰۰:۰۰
۱۴ بازدید پارسال
♡به همان اندازه! ۰۰:۰۰
۸ بازدید پارسال
♡روبان های آبی ۰۰:۰۱
۸ بازدید پارسال
♡شرط عشق ۰۰:۰۰
۸ بازدید پارسال
♡اهداف پوچ! ۰۰:۰۱
۱۳ بازدید پارسال
♡معلمی ب نام روزگار ۰۰:۰۱
۸ بازدید پارسال
♡کفش های قرمز ۰۰:۰۱
۷ بازدید پارسال
♡بندگی راستین ۰۰:۰۱
۱۰ بازدید پارسال
♡چاره گر باش ۰۰:۰۱
۱۲ بازدید پارسال
♡مشتری فقیر ۰۰:۰۱
۸ بازدید پارسال
♡حصار یا پل؟! ۰۰:۰۰
۵ بازدید پارسال
♡بیست دلاری ۰۰:۰۰
۸ بازدید پارسال
♡کار تیمی! ۰۰:۰۱
۱۱ بازدید پارسال
♡خداییِ خدا ۰۰:۰۰
۱۲ بازدید پارسال
♡تصویر ارامش ۰۰:۰۰
۱۰ بازدید پارسال
♡تاثیر ۰۰:۰۱
۷ بازدید پارسال
♡دعوای زن و شوهر! ۰۰:۰۰
۵ بازدید پارسال
♡دنیای عجیب ما ادم ها ۰۰:۰۰
۱۰ بازدید پارسال
♡می خواهم کودک باشم ۰۰:۰۰
۱۳ بازدید پارسال
♡شکر گزار باش رفیق! ۰۰:۰۱
۱۰ بازدید پارسال
♡فقط یک ساعت ۰۰:۰۱
۱۰ بازدید پارسال
♡اعتماد ب نفس ۰۰:۰۰
۱۱ بازدید پارسال
♡صورت حساب ۰۰:۰۰
۹ بازدید پارسال
♡او غریب است ۰۰:۰۰
۹ بازدید پارسال
♡جراح قلب و تعمیر کار ۰۰:۰۱
۱۰ بازدید پارسال
♡قدرت بخشش ۰۰:۰۰
۱۱ بازدید پارسال
♡وفاداری بی حد ۰۰:۰۰
۱۲ بازدید پارسال
♡همه مهمند ۰۰:۰۱
۷ بازدید پارسال
♡شیوه ی خداوند ۰۰:۰۰
۱۰ بازدید پارسال
♡دوستت دارم ۰۰:۰۱
۱۴ بازدید پارسال
♡گروه نودو نه ۰۰:۰۱
۸ بازدید پارسال
♡لیوان را زمین بگزار ۰۰:۰۰
۹ بازدید پارسال
♡هوشمندانه احمق باشید! ۰۰:۰۰
۹ بازدید پارسال
♡سنجش عملکرد ۰۰:۰۰
۸ بازدید پارسال
♡تمرکز رو مشکل یا راه حل؟! ۰۰:۰۰
۹ بازدید پارسال
♡مادر ۰۰:۰۰
۸ بازدید پارسال
♡مخترع دینامیت ۰۰:۰۰
۹ بازدید پارسال
♡اهنگساز باهوش ۰۰:۰۱
۷ بازدید پارسال