Skip to main content
طرح طلایی

طرح طلایی

با چند دهه تجربه در عرصه های بازرگانی، توسعه و طراحی مدل کسب و کار اینترنتی، کوچینگ و منتورینگ مهارت های زندگی، با طرح طلایی در کنارتان هستیم، برای بالا رفتن در این شرایط پرنوسان کشور، ما را در طرح طلایی دنبال کنید.