تاسیسات برقی

تاسیسات برقی

شش روش سیم کشی لامپ ۰۳:۱۶
کلید مینیاتوری چیه؟ ۰۱:۵۷
تست سیستم اطفای حریق ۰۲:۰۰
میدونین پست برق چیه؟ ۰۲:۲۷
کابل شیلد دار چیه؟ ۰۳:۱۹
انواع سیستم ارتینگ ۰۸:۲۱
اسپرینکلر آتش نشانی ۰۴:۱۵
ارتفاع نصب کلید و پریز ۰۱:۴۵
دسته بندی فیوزها ۰۰:۴۴