Skip to main content
شهر فرش
۵۱ بازدید

فلزیاب ترشهولد صدا

فلزیاب پیشتاز
فلزیاب پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۷

فلزیاب ترشهولد صدا
در فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب تی ار TR یا انواع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القائی تنظیمات ترشهولد THRESHOLD وجود دارد ولی تنظیمات ترشهولد THRESHOLD در این دسته فلزیاب ها در تعیین شرایط صدا اثر داشته و بر روی ابعاد هدف یا تشخیص سطح و حجم اثری نداشته
ترشهولد THRESHOLD در این دسته فلزیاب ها مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القائی نمی تواند بر روی تعیین تفکیک اثر بگذارد تا بتوان با تغییر ترشهولد THRESHOLD ذرات مزاحم را از طلا یا فلز مورد نظر تشخیص داده و مشخص نمود و فقط بر روی نوع صدا یا وضعیت صدا تاثیر میگذارد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34