Skip to main content
زولا
۳۵ بازدید

در چه صورت میتوان بجای غسل کردن تیمم کرد-مناطق -سردسیر

کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸