در حال بارگذاری ویدیو ...

انجام تست تشخیص گروه خونی

gol
gol

یکی از مهمترین بخش شها در هر آزمایشگاهی نمونه گیری است.
در اغلب موارد نمونه گیری ناشتا بودن دارای ارجحیت می باشد. بهتراست که بدون صرف صبحانه و به صورت ناشتا به آزمایشگاه مراجعه کنید.
https://golsa-lab.ir/anemia-test/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

انجام تست تشخیص گروه خونی

۰ لایک
۰ نظر

یکی از مهمترین بخش شها در هر آزمایشگاهی نمونه گیری است.
در اغلب موارد نمونه گیری ناشتا بودن دارای ارجحیت می باشد. بهتراست که بدون صرف صبحانه و به صورت ناشتا به آزمایشگاه مراجعه کنید.
https://golsa-lab.ir/anemia-test/

علم و فن آوری