در حال بارگذاری ویدیو ...

中文脱口秀 [8]

۰ نظر گزارش تخلف
آویشن!
آویشن!

中文脱口秀 [8]: Teacher Richard and Teacher 素清's Talk Show | Youtube人物专访: 凹凸中文-素清老师--
Bumpy Chinese/凹凸中文 [素清老师]
https://youtu.be/np0EEuRs6Wg
لایو زبان چینی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

中文脱口秀 [8]

۱ لایک
۰ نظر

中文脱口秀 [8]: Teacher Richard and Teacher 素清's Talk Show | Youtube人物专访: 凹凸中文-素清老师--
Bumpy Chinese/凹凸中文 [素清老师]
https://youtu.be/np0EEuRs6Wg
لایو زبان چینی