در حال بارگذاری ویدیو ...

حاکمانی که نمی دانند شب مردمان شان چگونه به صبح میرسد

ناصرسلطانی
ناصرسلطانی

حاکمانی که نمی دانند شب مردمان شان چگونه به صبح میرسد، دیگر چه فرقی میکند که به شراب نشسته باشند یا به نیایش ایستاده باشند

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

حاکمانی که نمی دانند شب مردمان شان چگونه به صبح میرسد

۱ لایک
۰ نظر

حاکمانی که نمی دانند شب مردمان شان چگونه به صبح میرسد، دیگر چه فرقی میکند که به شراب نشسته باشند یا به نیایش ایستاده باشند