Skip to main content
۱۲ بازدید

  • .
  • ムℓოⓐ
  • M3
  • AR(o)(i)Na
  • -Rin-

غمگینه....ولی با معنا

یه دهه هشتادیه باحال
یه دهه هشتادیه باحال
منتشر شده در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶

نوشته:همه ی زخم های من نشون میدن،من چند بار بهت احتیاج داشتم وتو کنارم نبودی!!!!!