Skip to main content
تک بلیط
۶۷۶ بازدید

ویدیوی اولین سرباز پرنده فرانسه!

ُوب سایت سخت افزار
کانال تایید شده ُوب سایت سخت افزار
منتشر شده در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۸

ویدیوی اولین سرباز پرنده فرانسه با نام Flyboard