Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۴۷ بازدید

مصاحبه با مهندس مژگان کاوند

استودیوی رساترین
استودیوی رساترین
منتشر شده در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۷

دپارتمان ارزیابی و توسعه مؤسسه معنا و نقش آن در ارتقای سطح مدیریت کشور مصاحبه با مهندس مژگان کاوند از دپارتمان ارزیابی و توسعه مؤسسه معنا مؤسسه توسعه مدیریت و فن (#معنا)