Skip to main content
۷۴ بازدید

یوگا کنترل ذهن ،تعالی روح

نوین تراول
نوین تراول
منتشر شده در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۷

یوگا روشی برای پرورش شخصیت و علم تمرین دادن به روح است .که پر کاربردترین قسمت آن "یوگا هاتا" ست ،که شامل تمرین های تنفسی و بیش از هزاران وضعییت است.
شامل کشش ، خمیدگی و تاب را به همراه دارد ونیاز به مفاصل، اعصاب ، ماهیچه ها دارد،که همه اعضا از جمله :گردش خون و شرایط تنفس وگوارش و تمرکز را تقویت میکند.