Skip to main content
تک بلیط
۴,۸۷۷ بازدید

  • مستندهای مهندسی
  • تابش

اکچویتور چیست ؟

مستندهای مهندسی
کانال تایید شده مستندهای مهندسی
منتشر شده در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۸

گوینده : مهسا بهرامی -مترجم : مهندس محسن میرزایی
ارائه ای از وبسایت مستند های مهندسی

با تشکر از وبسایت خوب نماشا