در حال بارگذاری ویدیو ...

طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ پایگاه خبری صفر دو یک

پایگاه خبری صفر دو یک
پایگاه خبری صفر دو یک

طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ در محل ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار گردید پایگاه خبری صفر دو یک.

مرحله 57 طرح پلیس پیشگیری

https://sefrdoyek.ir/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b1%d8%b9%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ پایگاه خبری صفر دو یک

۱ لایک
۰ نظر

طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ در محل ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار گردید پایگاه خبری صفر دو یک.

مرحله 57 طرح پلیس پیشگیری

https://sefrdoyek.ir/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b1%d8%b9%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa/

اخبار و سیاست