Skip to main content
تک بلیط
۱۰۹ بازدید

صلیب شکسته نماد قاره ای کهن که از تمام نقشه ها حذف شد (خاستگاه نژاد آریایی)

خلیج همیشگی فارس
خلیج همیشگی فارس
منتشر شده در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

گردونه مهر یا همان صلیب شکسته نماد قاره کهن قطبی است، آریایی های اروپا (اقوام ژرمن) این سرزمین را Hyperborea و آریایی های شمال هند آن را باغ عدن Eden Meru می نامند، اما چرا این قاره از یک زمان خاص از تمامی نقشه ها حذف شده؟ آیا این موضوع اثبات نمی کند که تمام سیستم های آموزشی از کودکی به شما دروغ گفته اند؟ هرچه که در تلویزیون (Tell-Lie-Vision) به شما نشان می دهند یک دروغ است. خودتان جستجوگر باشید.