Skip to main content
تک بلیط
۲۶,۸۸۶ بازدید

  • RBHSH
  • ...hellish◇
  • طاها ابراهیمی
  • Kurt
  • Kimia
  • ...

پلنگ سیاه پس از یک قرن شکار دوربین شد

fantastic beasts
fantastic beasts
منتشر شده در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

ثبت این تصاویر در دوربین آنها را مطمئن ساخته که این گونه نادر جانوری کماکان در کنیا ادامه حیات می‌دهد.