Skip to main content
۷۱۸ بازدید

  • Kurt
  • قشم یار

اطلاعات تکمیلی در مورد زلزله در نزدیکی جزیره قشم

قشم یار
قشم یار
منتشر شده در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۷