Skip to main content
۵۰ بازدید

سخنرانی فرمانده گروهان کربلایی حسین آزاد

فرمانده گروهان کربلایی  حسین آزاد
فرمانده گروهان کربلایی حسین آزاد
منتشر شده در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۷

سخنرانی فرمانده گروهان کربلایی حسین آزاد در باره پوشش مرد