در حال بارگذاری ویدیو ...

Aryana Sayeed - Kamak Kamak ( VEVO Version )

صفربوک
صفربوک

Music video by Aryana Sayeed performing Kamak Kamak ( Official Video ). Sherzaad Entertainment
Kamak Kamak
Song by Aryana Sayeed
Lyrics
ستاره هاى عاشق به کهکشان رسیده
به نام نامى تو خط وفا کشیده
خط وفا کشیده
کَمَک کَمَک تا سحر تا به دمى سپیده
کَمَک کَمَک در دلم عشق تو آرمیده
کَمَک کَمَک تا سحر تا به دمى سپیده
کَمَک کَمَک در دلم عشق تو آرمیده
کَمَک کَمَک
عشق تو مثل نفس رنگ نیازم شده
عشق تو مثل نفس رنگ نیازم شده
شعله به جانم زده سوز و گدازم شده
شعله به جانم زده سوز و گدازم شده
کَمَک کَمَک، کم کَمَک محرم رازم شده
گرمی دیدار تو سرود و سازم شده
کَمَک کَمَک عشق تو محرم رازم شده
کَمَک کَمَک
تا کى گپ عاشقى بین ما پیدا شده
تا کى گپ عاشقى بین ما پیدا شده
عاشق سر سپرده مثال لیلا شده
عاشق سر سپرده مثال لیلا شده
کَمَک کَمَک ،کم کَمَک تا تو ره پیدا کرَه
کَمَک کَمَک عاقبت عاشق شیدا شده
کَمَک کَمَک عاقبت عاشق شیدا شده
کَمَک کَمَک

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

Aryana Sayeed - Kamak Kamak ( VEVO Version )

۱ لایک
۰ نظر

Music video by Aryana Sayeed performing Kamak Kamak ( Official Video ). Sherzaad Entertainment
Kamak Kamak
Song by Aryana Sayeed
Lyrics
ستاره هاى عاشق به کهکشان رسیده
به نام نامى تو خط وفا کشیده
خط وفا کشیده
کَمَک کَمَک تا سحر تا به دمى سپیده
کَمَک کَمَک در دلم عشق تو آرمیده
کَمَک کَمَک تا سحر تا به دمى سپیده
کَمَک کَمَک در دلم عشق تو آرمیده
کَمَک کَمَک
عشق تو مثل نفس رنگ نیازم شده
عشق تو مثل نفس رنگ نیازم شده
شعله به جانم زده سوز و گدازم شده
شعله به جانم زده سوز و گدازم شده
کَمَک کَمَک، کم کَمَک محرم رازم شده
گرمی دیدار تو سرود و سازم شده
کَمَک کَمَک عشق تو محرم رازم شده
کَمَک کَمَک
تا کى گپ عاشقى بین ما پیدا شده
تا کى گپ عاشقى بین ما پیدا شده
عاشق سر سپرده مثال لیلا شده
عاشق سر سپرده مثال لیلا شده
کَمَک کَمَک ،کم کَمَک تا تو ره پیدا کرَه
کَمَک کَمَک عاقبت عاشق شیدا شده
کَمَک کَمَک عاقبت عاشق شیدا شده
کَمَک کَمَک

موسیقی و هنر