در حال بارگذاری ویدیو ...

بازی برج ههیجان

۲۵۱ بازدید
daneshland
daneshland

بازی های ساختنی چیدنی شامل 51 بلوک چوب طبیعی هم شکل و اندازه که طول هر یک از بلوک ها سه برابر عرض آن و پنج برابر ضخامت آن است، یک عدد تاس، بلوک های شماره گذاری شده است مناسب جهت تقویت هماهنگی چشم و عضله، تقویت مهارت های تمرکزی و حرکتی برای کودکان و بزرگسالان
https://daneshland.com/fa/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال