Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۲,۷۹۸ بازدید

  • raha...m
  • .
  • RKH
  • sooki-mooki
  • ـ

تفسیری فوق العاده از سورۀ فجر (سورة الحسین) - (استاد مسعود عالی)

سورۀ فجر سوره ای است که در روایات به «سورة الحسین» معروف است. این سوره دارای 5 فراز متفاوت است که اگر ما خودمان آنها را بخوانیم خیلی چیزی متوجه نمیشویم. ولی با رهنمون روایت اهل بیت (صلوات الله علیهم) گوشه ای از اسرار این سوره برای ما نیز روشن شده است؛ که استاد مسعود عالی به زیباترین وجه ممکن آن را توضیح می دهد.