Skip to main content
زولا
۳۷,۷۳۶ بازدید

  • Kurt
  • Otako
  • Sara
  • miss.sh
  • ❤乙ムɦЯム❤Sɦɨvム

انیمیشنDespicabl e Me 3(کیفیت پرده خوب)

Hifilm
Hifilm
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

دانلود رایگان انیمیشنDespicabl e Me 3 2017 (من نفرت انگیز 3)
ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ : ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺮﺕ ﺍﻧﮕﯿﺰ 3 ﮔﺮﻭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮﺵ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﻮﺳﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ، ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺮﺍﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﺑﻄﻮﺭ ﻋﺎﺩﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ . ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺶ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮ ﻭ ﮐﻠﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺩﻭﻗﻠﻮﺍﺵ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺭﺕ ﮔﺮﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ . ﮔﺮﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺮﺍﻍ ﺷﺮﺍﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺩ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﻧﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺍﻭ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﻨﯿﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺯﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻣﺰﻩ، ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﺭﺕ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ، ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮﯼ ﺷﺮﺍﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ …