در حال بارگذاری ویدیو ...

#داستان_روز "کیک های فنجانی و مکافات عمل"

رسابوک
رسابوک

کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".
"ما باید یاد بگیریم بهترین دوست خودمان باشیم، چون خیلی ساده گاهی ممکن است در این دام بیفتیم که بدترین دشمن خودمان باشیم".

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال