Skip to main content
بلک میرور
۹۹۹ بازدید

رجزخوانی شیربچه شیعه

mehdi
mehdi
منتشر شده در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۵

رَجَزخوانی به معنای فخرفروشی و تعریف از شجاعت و شرافت اعتقادات خود است