در حال بارگذاری ویدیو ...

کمپرسور با مخازن باد

هوا صنعت مفیدی
هوا صنعت مفیدی

کمپرسور سازی مفیدی مخازن خود از ورق 3 الی 5 میل تولید و سطح آن را با رنگ الکترو استاتیک پوشش می دهد
www.mofidi-comp.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کمپرسور با مخازن باد

۰ لایک
۰ نظر

کمپرسور سازی مفیدی مخازن خود از ورق 3 الی 5 میل تولید و سطح آن را با رنگ الکترو استاتیک پوشش می دهد
www.mofidi-comp.com