Skip to main content
۳۲ بازدید

چرا برخی عبارات impression بالا دارند اما کلیکی دریافت نمی کنند؟

وب24
وب24
منتشر شده در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

پاسخ به سوال آقای تورج احسنی: چرا برخی عبارات impression بالا و غیر طبیعی دارند و از پوزیشنی که گوگل نشان میدهد کلیک چندانی دریافت نمی کنند؟